JANDIRA FEGHALI APOIA OS JORNALISTAS INDEPENDENTES